Xót xa số phận trẻ em ở 'địa ngục trần gian' Đông Ghouta

Giới trẻ
Giao tranh dữ dội tại Đông Ghouta, Syria đã đẩy nhiều đứa trẻ vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều em đã bị thương nặng và thiệt mạng.