Giữa đại dịch, hàng nghìn công việc online được ra đời

Video
Rất nhiều công ty vận tải đã cho đóng cửa khiến người tiêu dùng gặp khó trong việc mua hàng. Nhận thấy sức mua đến từ những người sống xa khu chợ, nhiều cửa hàng online đã ra đời.