DMCA.com Protection Status

Góc quay khiến màn ảo thuật cưa đôi người bị lộ tẩy

Video
Màn ảo thuật cưa đôi người của nhóm ảo thuật gia đã bị góc quay của khán giả lật tẩy hoàn toàn.