Gương “thần kỳ” trong phòng thử quần áo

Video
Với chiếc gương “thần kỳ”, khách hàng chỉ mất công thử 1 bộ quần áo nhưng có thể thay đổi các màu khác nhau tùy sở thích và còn nhận gợi ý hữu ích từ nhà thiết kế.

VIDEO MỚI NHẤT