Há hốc xem màn trộm siêu đỉnh của hải âu

Video
Chú hải âu cứ hiên ngang "tha"bim bim từ cửa hàng ra mà không hề biết hành động đó đõ đã được máy quay ghi lại.