Hà mã đuổi theo thuyền du lịch

Video
Hà mã đuổi theo con thuyền đang lướt trên mặt nước như muốn tấn công, trong công viên quốc gia Nam Luangwa ở Zambia. Người điều khiển phương tiện này sau đó phải tăng tốc độ, bỏ lại con vật phía sau.