Hà mã kịch chiến dưới sông để giành quyền thống trị

Video
Hà mã mới đến đọ sức với 'bá chủ' của khúc sông trước sự chứng kiến của các con non vây quanh.

VIDEO MỚI NHẤT