Hà Nam đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Video
Sáng 21/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Đây là đại hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước.