Hà Nội bắt đầu đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh dọc đường Kim Mã

Video
Trong số 130 cây xanh dọc từ hồ Thủ Lệ tới nút giao Núi Trúc - Kim Mã, 95 cây được đánh chuyển tới vị trí khác, 35 cây còn lại bị chặt hạ.