Hà Nội: Bỏ 15.000 đồng ăn táo thả ga ngay tại vườn

Video
Vườn táo rộng đến cả 5 ha này thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).