Hà Nội đạt mức nhiệt kỷ lục, cao nhất 100 năm trong tháng 4

Video
Năm nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng bắt đầu sớm, và đặc biệt thủ đô Hà Nội sẽ đạt mức nhiệt kỷ lục cao nhất trong 100 năm qua vào tháng 4.
Xem thêm