Hà Nội lần đầu dùng máy phun mù nóng diệt muỗi

Video
Máy khởi động bằng cách bơm hơi, tạo nổ, phun lượng thuốc dầy như khói lần đầu được sử dụng để diệt muỗi ở Hà Nội.

VIDEO MỚI NHẤT