Hà Nội ô nhiễm không khí ở mức báo động, dân có nên mua máy lọc không khí?

Video
Lo sợ không khí ô nhiễm, người dân Hà Nội đua nhau đi mua máy lọc để bảo vệ sức khỏe gia đình.