Hà Nội rắc vôi, phun thuốc vùng ngập Chương Mỹ

Video
Phòng dịch bệnh bùng phát tại Chương Mỹ, hơn 3 tấn vôi bột và thuốc khử trùng đã được sử dụng rải khắp ngõ xóm vùng vỡ đê ven Hà Nội.