Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Video
Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình du lịch không khói thuốc tại 30 điểm du lịch là các di tích lịch sử và điểm du lịch văn hóa.