Hà Nội thu gom gần 16.000 tấn rác trong 4 ngày Tết

Video
16.000 tấn là lượng rác thải công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thu gom được đến hết ngày mùng 3 Tết, cao gấp nhiều lần những ngày khác.

VIDEO MỚI NHẤT