Hà Nội về đêm của người vô gia cư

Video
Gió lạnh đang rít lên từng cơn, nhưng ngay tại các con phố trung tâm của thủ đô, những người vô gia cư vẫn khắc khoải với giấc ngủ chỉ có đất làm giường, trời làm mành.