Hai bà đồ nhí xuống phố

Video
Gia Hân (13 tuổi) và Mỹ Hân (10 tuổi) học viết thư pháp được 3 năm và đã hai lần xuống phố cho chữ khi mùa xuân về.