Hai cậu bé bị ô tô đâm vì chạy sang đường quá nhanh

Video
Vì chạy sang đường quá nhanh và thiếu quan sát, 2 học sinh ở Trung Quốc bị ô tô đâm. Rất may, cả hai không bị thương nghiêm trọng.