Hải cẩu mẹ giận dữ đánh đuổi đồng loại sán tới gần con

Video
Hải cẩu đực cố ý phớt lờ cảnh báo mon men đến gần con non trên bãi biển phía bắc Thái Bình Dương lĩnh đòn đau từ hải cẩu mẹ.

VIDEO MỚI NHẤT