Hải cẩu ở Quảng Nam được nuôi trong phòng máy lạnh

Video
Con hải cẩu hoang dã dài một mét, nặng 35 kg do người dân bắt ở Quảng Nam được Viện Hải dương học Nha Trang tiếp nhận về chăm sóc một tuần trước đã hòa nhập tốt với hai con khác đang nuôi dưỡng tại đây.