Hai cây sung 100 tuổi ở Phú Yên thu hút khách tham quan

Video
Hai cây sung tán cao hơn 20m, vòng cây khoảng 5-6 người ôm, nằm trong nông trại rộng gần 3 ha ở Phú Yên.