DMCA.com Protection Status

Hai chú sư tử mừng rỡ, ôm chầm người chăm sóc mình 'gây bão' mạng

Video
Khi được gặp người từng chăm sóc mình sau khoảng thời gian dài, hai chú sư tử đã lao nhanh đến, ôm chầm lấy cô.