Hai cừu đực húc nhau, ô tô Toyota vạ lây

Video
Trong khi hai chú cừu đực đang chiến đấu với nhau thì chiếc Toyota đã lãnh đủ chỉ vì lỡ chen ngang trận đấu.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT