Hai Đại học Việt Nam lọt top đại học tốt nhất toàn cầu

Video
Đại học Quốc gia Hà Nội, TP HCM vừa lọt top các trường đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật do Tạp chí U.S News & World Report (Mỹ) bình chọn.