Hai đứa trẻ ngồi trong cốp ô tô khi xe đang chạy

Video
Tài xế ô tô đã cho 2 đứa trẻ ngồi phía sau và mở luôn cốp xe. Tài xế còn ra tín hiệu đèn cảnh báo cho các phương tiện phía sau.