Hải Dương: Xông vào đánh chủ cửa hàng vì bị nhắc nhở việc đỗ xe

Video
Đỗ xe ô tô chắn toàn bộ lối đi của cửa hàng, khi bị nhắc nhở, nhóm côn đồ đã xông vào tấn công, đập phá, đánh chủ cửa hàng trọng thương…