Hài hước hai chú gấu trúc cứu nhau khỏi bị tiêm

Video
Trong khi chú gấu trúc này bị tiêm thì chú gấu trúc kia cản trở gây khó khăn cho người tiêm chúng.
Xem thêm