Hài hước với màn qua cầu khỉ bằng... xe đạp

Video
Lần lượt từng người anh dũng, tự tin đạp xe qua cầu khỉ, nhưng đến nữa đường thì...