Hài hước với màn qua cầu khỉ bằng... xe đạp

Video
Lần lượt từng người anh dũng, tự tin đạp xe qua cầu khỉ, nhưng đến nữa đường thì...

VIDEO MỚI NHẤT