Hài hước xem cảnh chú chó ngăn hai gà trống đánh nhau

Video
Cảnh quay cho thấy 2 con gà trống đang đánh nhau quyết liệt thì chú chó đi tới ngăn lại, nó bất lực vì 2 con gà quyết 1 phen thắng bại