Hai kẻ dằn mặt con nợ bằng mìn thực nghiệm hiện trường

Video
Không liên lạc được với con nợ, hai người đàn ông ở Lâm Đồng gài mìn tự chế gây chấn động cả khu dân cư.

VIDEO MỚI NHẤT