Hai kẻ gian phối hợp trộm xe máy ở Thủ Đức

Video
Lợi dụng lúc không có ai, 2 tên trộm đã lẻn vào nhà dân lấy xe máy tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM).