Hai máy bay đâm nhau trên không, 4 người thiệt mạng

Video
Vụ đâm nhau giữa 2 máy bay ở Australia đã khiến cả 2 phương tiện cùng rơi và 4 người thiệt mạng. (Video: News.com.au)