Hai người đàn ông dàn hàng ngang cưỡi ngựa trên phố và cái kết bất ngờ

Video
Hai người đàn ông cưỡi ngựa dàn hàng ngang trên đường phố, khiến hàng loạt ô tô phía sau không thể vượt lên. Đến khi một con ngựa bị đuối sức và ngã lăn quay ra đường, tình trạng giao thông mới được giải quyết.

VIDEO MỚI NHẤT