Hai người đàn ông mang xe tải đi trộm cây cảnh

Video
Chỉ trong thời gian ngắn, hai chậu cảnh đặt trước cổng nhà đã bị người đàn ông cởi trần trộm và đưa lên xe tải.