Hai người gặp tai nạn thảm khốc khi cố băng qua đường sắt

Video
Hai người chở nhau trên xe máy cố băng qua đường sắt khi barrier đã hạ và bị ngã sõng soài. Đúng lúc này tàu hỏa lao tới kéo lê cả hai nạn nhân cùng chiếc xe.
Xem thêm