Hai ôtô vô chủ bốc cháy

Video
Hai ôtô 16 chỗ đậu hơn một năm tại bãi đất trống khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, quận Bình Tân bốc cháy ngùn ngụt, chiều 11/2.