Hai tài xế đánh nhau túi bụi rồi... bắt tay giảng hòa

Video
Mặc dù vừa đánh nhau túi bụi không nể nang nhưng cuối trận đấu, hai tài xế vẫn bắt tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự việc xảy ra trên gần ngã tư đường Heron và đường Alta Vista tại Ottawa, Ontario, Canada.