Hai tên cướp chạy bạt mạng vì đao của chủ cửa hàng to hơn

Video
Hai tên cướp bịt mặt cầm kiếm xông vào một cửa hàng để cướp, nhưng chúng đã một phen hoảng sợ và tháo chạy khi thấy cây đao "khủng" trên tay chủ cửa hàng. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng thuộc bang Pennsylvania, Mỹ.