Hai tên cướp tấn công ba người truy đuổi sau 2km trốn chạy

Video
Bị hai tên cướp mất chiếc iPhone 8, anh Tùng cùng nhóm bạn đuổi theo vây bắt nhưng bị chúng đâm trọng thương.