Hai tên trộm đen đủi

Video
Tên trộm ném đá vào cửa kính nhưng không ngờ bật ra trúng mình
Xem thêm