DMCA.com Protection Status

Hai tháng vỗ béo đàn bò tót trơ xương

Video
11 con bò tót lai thuộc dự án nghiên cứu bảo tồn gen ở Vườn quốc gia Phước Bình ốm trơ xương, đã hồi phục sau hai tháng vỗ béo bằng cỏ tươi và bắp hạt.