Hai thanh niên kéo được mẻ cá nghìn con 'trời cho' ở mương nước

Video
Đoạn video ghi lại hai thanh niên kéo được mẻ cá hàng nghìn con ở mương nước trên cánh đồng xã Mỹ Quý Đông (huyện Đức Huệ, Long An).