Hầm Thủ Thiêm cấm phương tiện qua lại trong 8 đêm

Video
Các phương tiện sẽ tạm ngưng qua hầm Thủ Thiêm (TP HCM) từ ngày 26 đến 29/1 và từ 2 đến 5/2 để phục vụ thi công lắp dầm cầu thép.

VIDEO MỚI NHẤT