Hầm trú ẩn tránh Covid-19 dành cho giới nhà giàu Mỹ

Video
Thay vì tích trữ thuốc và thực phẩm, giới nhà giàu Mỹ tới các hầm trú ẩn đầy đủ tiện nghi trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.