Hàng Châu hóa thành phố ma vì phong tỏa chống virus corona

Video
Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã phong tỏa từ ngày 4/2. Tất cả đường phố và các phương tiện công cộng đều bị đình chỉ hoạt động.