Hàng chục nghìn người đòi uống chất lỏng trong quan tài Ai Cập

Video
Sau khi các nhà khảo cổ học mở quan tài đen 2000 năm, hàng chục nghìn người Ai Cập bày tỏ muốn được “thưởng thức” thứ chất lỏng màu đỏ bên trong.