Hàng chục người mai phục, đuổi đánh 5 tên trộm xe máy lúc 1 giờ sáng

Video
5 thanh niên đi xe máy vào trong hẻm, dừng trước cửa một ngôi nhà rồi tìm cách phá khoá vào trong trộm xe máy dắt ra ngoài...