Hàng chục nông dân mang trâu đi đấu ăn tiền

Video
Hẹn nhau qua điện thoại, hàng chục nông dân ở Sóc Trăng và Hậu Giang mang trâu cày đi chọi ăn tiền.