Hàng loạt công ty sản xuất xe bay

Video
Gần chục công ty trên thế giới đang chạy đua phát triển xe bay như một phương tiện cá nhân tiềm năng của tương lai.